2018 Teması

İnsanın varoluşundan bugüne, hayatın her alanında olumlu yönde bir değişim isteği süregelmiştir. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan,  IOHS Expo Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı “Değişim Artı” teması ile sunulabilecek ve önerilebilecek fikirlerin, sektöre birçok artı değer katması ve sürekliliği istenmektedir.

Değişim Artı teması ile;

  • Ulusal ve uluslararası fark oluşturan iyi uygulama örnekleri sunulacaktır.
  • Gelişen teknoloji ile birlikte dijital dönüşümün getirdiği yenilikler katılımcılar ile buluşacaktır.
  • İnsanın güvenli ve konforlu çalışma hayatı için gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilecektir.
  • Yarının iş hayatında vazgeçilmez olacak yenilikçi öneriler tartışılacaktır.
  • Sektörün geleceği olan gençlerin önünü açacak imkânların yaratılması sağlanacaktır.
  • Somutlaşmış ve uygulanabilirliği kanıtlanmış çalışmalar paylaşılacaktır.