Konular

1.1 Yönetim Sistemleri

 1. Uluslararası İSG Standartları
 2. Kalite Yönetim Sistemleri
 3. Çevre Yönetim Sistemleri
 4. Sigorta Sistemi ve İSG
 5. Entegre Yönetim Sistemi

 

1.2 Yönetim Ve Otomasyon Yazılımları

 1. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Otomasyon
 2. İSG Otomasyon Yazılımlarının Yönetim Sistemlerine Uyumu
 3. İSG’de Kare Kod, RFID vb. Teknik Uygulamalar
 4. İSG’de Bilgi Güvenliği
 5. İBYS

 

1.3. Model Projeler Ve Yeni Yaklaşımlar

 1. İcat ve İnovasyon Projeleri
 2. Sektörlerde Farkındalık Yaratıcı ve İlham Verici İyi Uygulama Örneklerini
 3. Yurt Dışı İSG Sistemleri
 4. İSG’de Yeni Trendler (Endüstri 4.0, Vision Zero vb.)
 5. Model Projeler
 6. Çalışma Metotları ve Değişim Yönetimi

 

2.1 Kamu ve Özel Sektörde İşe Alım Ve İstihdam Sürecinde İSG Bakış Açısı

 1. Çalışan Seçiminde İSG Kriterleri
 2. Çalışan Görevlendirilmesi ve İş Kariyerinde Sürdürülebilirlik Açısından İSG Kriterleri
 3. Özel Politika Gerektiren Çalışanlar (Engelli, Yaşlı, Gebe, Eski Hükümlü, Göçmen)

 

2.2. Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği

 1. Kentsel Dönüşüm (İnşaat, Yıkım, Asbest, Atık Yönetimi, Şehir Şantiyeciliği, vb.)
 2. Trafik Hizmetleri, Ulaşım Güvenliği ve Yol Bakım Hizmetleri
 3. Zabıta, Güvenlik ve İtfaiye Hizmetleri
 4. Sağlık Hizmetleri, Veteriner ve İlaçlama Hizmetleri Vb.
 5. Çevre Sağlığı ve Park – Bahçe Hizmetleri
 6. Yerel Yönetimlerde Asıl-Alt İşveren İlişkileri
 7. Belediye Hizmetlerinde Halk Sağlığı ve Güvenliği
 8. Kamu/Yerel Yönetimler Altişveren Çalışmaları
 9. Kamu ve Yerel Yönetimlerde İSG İyi Uygulama Örnekleri

 

2.3. Merkezi Yönetimlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği

 1. Eğitim Kurumları ve Yurtlarda İSG
 2. Sağlık Kurumlarında İSG
 3. Kamu Kurumlarındaki İSG Yapılanma ve Uygulamaları
 4. Sanat ve Spor İşlerinde İSG

 

2.4. Hukuk Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği

 1. Tüzel Kişiliklerde Yetki ve Hukuki Sorumluluklar
 2. Asıl-Alt İşveren İlişkileri Açısından Mevzuat
 3. İSG Mevzuatına Yönelik Yeni Öneriler
 4. Denetim ve Teftiş Kriterleri
 5. SGK Uygulamaları
 6. NACE Kodlarının Belirlenmesinde Yaşanan Sorunlar
 7. İSG Profesyonellerinin Sorumlulukları
 8. Yargıtay Kararları ve Sorumluluk
 9. Kamuda İSG Organizasyonu ve Hukuksal Bakış Açısı
 10. Kapsam Dışılık ve Kapsam Dışı Olan İş Kolu Çalışanların Korunması

 

2.5 İSG Profesyonelliği

 1. İSG Katip
 2. İGU Sektörel Uzmanlığı
 3. İGU Çalışma Koşulları
 4. İSG Profesyonellerinin Verimliliği

 

3.1 İSG Eğitim Modelleri

 1. İSG Eğitimlerinde Yeni Modeller (Uzaktan Eğitim, Tekrarlanan Eğitimlerde Yeni Metodlar vb.)
 2. Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Eğitim Üzerine Yaklaşımlar
 3. İSG Eğitimleri
 4. İSG Profesyoneleri Eğitimi ve Niteliği
 5. Eğiticinin Eğitimi ve Yetişkin Eğitimi
 6. İSG Genç Uzman Bakışı

 

3.2 Yazılı Ve Görsel Dokümanlar (Kısa Filmler, Kamu Spotları, Tiyatral Gösteriler, Animasyonlar)

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Rehber Kitapları
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Oyun Parkları ve Simülatörler
 3. İSG Eğitim ve Uygulama Merkezleri
 4. Görsel Dokümanların Hazırlanışı ve Etkinliği

 

3.3 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yayılım Politikaları

 1. İSG Farkındalığını Artırmak İçin Toplantı ve Organizasyonlar
 2. İSG Farkındalığı Çalışmaları ve Propaganda
 3. Motivasyon Sağlayıcı Etkinlikler
 4. Gündelik Hayatta Sağlık ve Güvenlik
 5. İSG Kültürünün Okullarda Yaygınlaşması
 6. Tarihimizde İSG Kültürü ve Uygulamaları

 

4.1. İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Teknik

 1. Periyodik Kontroller ve Ortam Ölçümleri
 2. KKD Seçimi ve Kullanımı
 3. Yeni Teknolojilerde Değişim Yönetimi
 4. Yangın (Algılama, Söndürme, Tasarım, Eğitim, Seneryo vb.)
 5. Yüksekte, Yeraltında ve Kapalı Alanda Çalışma
 6. İSG ve Elektrik (Topraklama, Loto Kes, Paratoner, Jeneratör, Kablolama vb.)
 7. ADR ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
 8. Patlamadan Korunma Dokümanları

 

4.2 İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları

 1. Sürdürülebilir ve Uygulanabilir Risk Değerlendirmeleri
 2. Acil Durum Organizasyonları ve Önleyici – Sınırlandırıcı Tedbirler
 3. İSG Dokümanları (Talimat, Form, İç Yönerge vb.)

 

4.3 İş Kazaları

 1. İş Kazalarının Kaydı ve Bildirimleri
 2. İş Kazalarında Teknik Bilirkişilik
 3. İş Kazalarının Kök Sebep Analiz Yöntemleri
 4. Karşılaştırmalı İş Kazası İstatistikleri

 

4.4 Sektörler ve İSG

 1. İnşaat
 2. Metal
 3. Maden
 4. Kimya
 5. 50’den Az Çalışanı Bulunan Az Tehlikeli İşyerleri
 6. Proses Güvenliği
 7. Petrol, Kimyasallar ve Akaryakıt Sektörleri
 8. Filo Risk Yönetimi ve Yol Güvenliği
 9. Tarım ve Gıda

 

5.1. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Ruh Sağlığı

 1. Psikososyal Risk Etmenleri
 2. Stres – Mobing ve Sonuçları

 

5.2 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Beden Sağlığı

 1. Periyodik Sağlık Muayeneleri
 2. Tahlil ve Tetkikler
 3. Elle Taşıma İşleri
 4. Ekranlı Araçlarla Çalışma
 5. Vardiyalı Çalışma, Uyku ve İş Güvenliği

 

5.3 Meslek Hastalıkları

 1. Koruyucu Hekimlik Uygulamaları
 2. Önlemede Yeni Yaklaşımlar
 3. Önlemede Ortam Ölçümlerinin Rolü
 4. Önlemede KKD’lerin Rolü
 5. Uluslararası Sağlık Standartları, Karşılaştırmalı İstatistikler
 6. Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Diğer Sağlık Personelinin Rolü
 7. Çalışan Sağlığı ve Kanser
 8. Mesleki Maruziyet Ve Sınır Değerleri

 

5.4. İSG’de Ergonomi ve Spor Yaralanmaları

 1. Ergonomi
 2. Spor Yaralanmaları