Hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen IOHS Expo Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı ülkemizde ve diğer ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve standartları, özel sektörde, kamuda ve yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, karşılaşılan zorluklar, tamamlanması gereken eksiklikler, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri, yapılan bilimsel araştırmalar, gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler sunularak bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

İnsanın varoluşundan bugüne, hayatın her alanında olumlu yönde bir değişim isteği süregelmiştir. Bu yıl ikincisi düzenlenen, IOHS Expo Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı “Değişim Artı” teması ile sunulabilecek ve önerilebilecek fikirlerin, sektöre birçok artı değer katması ve sürekliliği istenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilimi özelde tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin temini, genelde ise tüm toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çalışmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu kongrede ulusal ve uluslararası ölçekte iş sağlığı ve güvenliğinin genel konuları ayrıntılarıyla ele alınmıştır. İş sağlığı ve güvenliğinde hukuk, eğitim, kültür, dijital dönüşüm, meslek hastalıkları ve yerel yönetimler özel olarak ele alınmıştır. Tüm konular iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ve alanında uzman kişiler tarafından tartışıldı.