Ziyaretçi Profili

İş Güvenliği Uzmanları, Danışmanları

Mühendisler, Teknikerler, Teknisyenler

Kamu Kurum ve Kuruluş Yöneticileri

İş Teftiş Müfettişleri, Denetleyiciler

Özel Sektör Firma Yetkilileri

İnsan Kaynakları Yöneticileri

Sağlık Yöneticileri ve Mensupları

Mimarlar ve Bina Tasarımcıları

Yapı ve Denetim Firmaları

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri